Ads Area

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠΕκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2020 (ΦΕΚ 15/18.05.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, χιλίων οκτακοσίων έντεκα (1.811)  θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022.