Ads Area

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3E/2021Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3E/2021 (ΦΕΚ.23/29.4.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού, στην «Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας» (ΕΕΑΕ), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο Διοικητικό ή Εργατικό ή Υπαλληλικό ή Ευρωπαϊκό ή Δημοσίων Συμβάσεων» (Κωδικός Θέσης: 10016).

Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέου, αναπληρωματικών, κατάταξης, καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. από τη 18η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή ώρα 8:00 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες →  Είσοδος Μέλους → Επιλογή → ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων:

Οδηγός εύρεσης (Α.Μ.) υποψηφίου.
 
Εγχειρίδιο υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων με αναλυτικές οδηγίες χρήσης.