Ads Area

ΟΑΕΔ: Τις επόμενες ημέρες ανακοινώνεται νέο πρόγραμμα για 4.000 ανέργουςΟ ΟΑΕΔ μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα που θα αφορά στην πρόσληψη 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω με επιδότηση μισθού έως 75%.

Ειδικότερα, αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ).

Συγκεκριμένα, στις ΠΑΠ συμπεριλαμβάνονται Αττική και Νότιο Αιγαίο.

Το νέο πρόγραμμα αφορά σε περιοχές υψηλής ανεργίας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής, του Πειραιά και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

α) Ο πρώτος κύκλος αφορά στη δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

β) Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν στη δημιουργία των υπολοίπων θέσεων εργασίας έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.

γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Νέο πρόγραμμα

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής και Πειραιά καθώς και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραμένει σταθερός -ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού- είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στη δράση.

Η ανωτέρω προϋπόθεση περί μη μείωσης προσωπικού θα πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της επιχείρησης στη δράση.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός κατά την ημερομηνία υπόδειξης τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και προέρχονται από περιοχές της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

Στις ανωτέρω κατηγορίες ανέργων κατά την υπόδειξή τους πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.
iii. Να είναι ηλικίας 30 ετών και άνω, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 30 έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος κατά την ημερομηνία υπόδειξης τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ως άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας για το σκοπό της παρούσας δράσης ορίζονται όσοι έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους και διανύουν το 51ο έτος και άνω κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2.

Μισθός

Ο μισθός ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες) ανέρχεται στο ποσό των 933,00€ μηνιαίως.

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό από 50% έως 75% της ως άνω κλίμακας μοναδιαίου κόστους.

Συγκεκριμένα η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ωφε-λούμενο ανέρχεται:

(α) για τις άνεργες γυναίκες (όλων των κατηγοριών) σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75% του μοναδιαίου κόστους.

(β) για τους άνεργους άνδρες, ως εξής:

(β1) για τους κοινούς ανέργους (έως 12 μήνες συνεχόμενης ανεργίας και ηλικίας έως 49 ετών) σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% του μοναδιαίου κόστους,

(β2) για τους άνεργους 50 ετών και άνω σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% του μοναδιαίου κόστους,

(β3) για τους μακροχρόνια ανέργους σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 65% του μοναδιαίου κόστους,

(β4) για τους μακροχρόνια άνεργους 50 ετών κι άνω σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70% του μοναδιαίου κόστους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ποσά διαμορφώνεται το ποσό επιχορήγησης (και το ποσοστό επί του μοναδιαίου κόστους) του κάθε ωφελούμενου σε μηνιαία βάση ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ως εξής:

Κατηγορία Ανέργου- Ποσοστό (%) επιχορήγησης Ποσό (€)

-Άνδρες Κοινοί άνεργοι (έως 12 μήνες και έως 49 ετών)- 50% 466,50

-Άνδρες Άνεργοι 50 ετών κι άνω (έως 12 μήνες ανεργία)- 60% 559,80

-Άνδρες Μακροχρόνια άνεργοι (άνω των 12 μηνών ανεργία)- 65% 606,45

-Άνδρες Μακροχρόνια άνεργοι 50 ετών και άνω- 70% 653,10

-Άνεργες γυναίκες- 75% 699,75

Για κάθε ημέρα ασφάλισης/απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.