Ads Area

Επίδομα μητρότητας: Ηλεκτρονικά μέσω gov.gr η χορήγηση τουΔυνατότητα ηλεκτρονικής χορήγησης επιδόματος μητρότητας μέσω του gov.gr παρέχεται με ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Ο υπεύθυνος γυναικολόγος βεβαιώνει ηλεκτρονικά την πιθανή ημερομηνία τοκετού στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Η ηλεκτρονική αίτηση των ασφαλισμένων γυναικών του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποβάλλεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου.

Παράλληλα, ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στο gov.gr την προβλεπόμενη βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα αποχής της ασφαλισμένης από την εργασία της.

Πιο αναλυτικά:

1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) και του ειδικού επιδόματος μητρότητας του άρθρου 11 του π.δ. 176/1997, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2003, τα οποία καταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των ενταχθέντων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, στους οποίους οι ασφαλισμένες υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4387/2016.

2. Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. o μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός των Δημόσιων Δομών Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή ο συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός, καθώς και ο ιδιώτης μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός, ο οποίος είναι πιστοποιημένος με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., βεβαιώνουν ηλεκτρονικά την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη από αυτή που είχε αρχικά πιθανολογηθεί και η καθυστέρηση είναι πέραν των δέκα (10) ημερών, απαιτείται και η γνωμάτευση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (Α’ Υ.Ε. ή Β’ Υ.Ε.).

3. Η ηλεκτρονική αίτηση των ασφαλισμένων γυναικών του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποβάλλεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου.

4. Για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) και του ειδικού επιδόματος μητρότητας του άρθρου 11 του π.δ. 176/1997, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.  4 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2003, ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στην υπηρεσία της παρ. 1 την προβλεπόμενη βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα αποχής της ασφαλισμένης από την εργασία της.

Η παρούσα διάταξη υπερισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής καταστατικής διάταξης. Τα στοιχεία της βεβαίωσης αντλούνται αυτόματα για επεξεργασία από την ηλεκτρονική υπηρεσία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

5. Η απαιτούμενη ιατρική βεβαίωση, η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής, όπου απαιτείται, και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ανακτώνται μέσω διασύνδεσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το Μητρώο Πολιτών, η οποία υλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και του άρθρου 84 του ν. 4727/2020.

6. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. έχουν πρόσβαση, κατόπιν ταυτοποίησης με χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα στοιχεία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της παρ. 1 για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων.

7. Για τη χορήγηση του ειδικού επιδόματος μητρότητας στις περιπτώσεις απαλλαγής από την εργασία, υποβάλλεται διαζευκτικά:

α) Βεβαίωση ιατρού εργασίας, με την οποία να βεβαιώνεται ότι λόγω των συνθηκών ασφάλειας παραμονής στην εργασία η εγκυμονούσα διατρέχει κίνδυνο για την υγεία της ίδιας και του εμβρύου και πρέπει να απέχει από την εργασία.

β) Βεβαίωση παιδιάτρου πιστοποιημένου στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, από την οποία να προκύπτει ότι η εργαζόμενη ασφαλισμένη του e-Ε.Φ.Κ.Α. γαλουχεί.

γ) Βεβαίωση του εργοδότη για την εκτίμηση του κινδύνου κατά το άρθρο 3 του π.δ. 176/1997, από την οποία να προκύπτουν οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι και υπεύθυνη δήλωσή του ότι η αλλαγή θέσης εργασίας είναι τεχνικά και αντικειμενικά αδύνατη.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής που απαρτίζεται από υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α. και από έναν ιατρό παθολόγο ή μαιευτήρα γυναικολόγο.

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης
1. Ο θεράπων μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός της ασφαλισμένης συμπληρώνει ηλεκτρονικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. τη βεβαίωση της πιθανής ημερομηνίας τοκετού, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά, πέρα από την εβδομάδα κύησης που διατρέχει, την πιθανή ημερομηνία τοκετού, την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης, κωδικό ταυτοποίησης, τα στοιχεία ταυτότητας του ιατρού, τα στοιχεία ταυτότητας της ασφαλισμένης, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) της ασφαλισμένης.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας από την ασφαλισμένη υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας, αφού προηγουμένως η ασφαλισμένη αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Με την υποβολή της αίτησης δηλώνεται κατ’ ελάχιστο ο Α.Μ.Κ.Α. ή ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. της ασφαλισμένης και τα στοιχεία ταυτοποίησης της ιατρικής βεβαίωσης της παρ. 1 και καταχωρείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και ο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα.

3. Η ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα μητρότητας υποβάλλεται από τις ασφαλισμένες των ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, οι οποίες υπάγονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για παροχές σε χρήμα και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Ο έλεγχος της νομιμότητας της διαμονής
των υπηκόων τρίτων χωρών και των Ευρωπαίων Πολιτών στην Ελλάδα διενεργείται με τη λήψη στοιχείων, τα οποία δύνανται να αντληθούν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020, από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με βάσεις δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, όπως του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οι εργαζόμενες μισθωτές ασφαλισμένες που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύνανται να υποβάλλουν την ηλεκτρονική
αίτηση για το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας) με την έναρξη της κυοφορίας τους, σύμφωνα με την πιθανή ημερομηνία τοκετού και για το επίδομα μητρότητας (λοχείας) μετά την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου.

Το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας) δύναται να προκαταβληθεί.

Οι αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας - λοχείας) μετά την έκδοση της πράξης γέννησης του τέκνου.

Η ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού θα αντλείται από την Υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις περιπτώσεις που η γέννηση λάβει χώρα σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και σε μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων μετά από διασταύρωση των στοιχείων με το Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών.

4. Ο εργοδότης της ασφαλισμένης με εξαρτημένη εργασία ενημερώνεται από την Υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών με ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου να εισέλθει στο σύστημα για τη συμπλήρωση της βεβαίωσης αποχής από την εργασία με τα στοιχεία της ημερομηνίας πρόσληψης, της ειδικότητας της ασφαλισμένης και της χρονικής διάρκειας αποχής της από την εργασία.

5. Ο κάθε χρήστης φορέας του συστήματος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα λοιπά δεδομένα του συστήματος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με την παρούσα.

6. Το αίτημα για χορήγηση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας υποβάλλεται από την ασφαλισμένη έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία του τοκετού. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης παραπέμπεται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει. Σε περίπτωση υιοθεσίας, η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Στην περίπτωση απόκτησης τέκνου με τη διαδικασία της παρένθετης μητέρας καταβάλλεται στη φέρουσα:

α) επίδομα κυοφορίας, μετά την προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων για το επίδομα αυτό

β) επίδομα λοχείας, μετά την υποβολή βεβαίωσης του μαιευτηρίου ή της κλινικής που έλαβε χώρα ο τοκετός και της δικαστικής άδειας απόκτησης τέκνου με παρένθετη μητρότητα.

Στις αυτοαπασχολούμενες φέρουσες μητέρες δεν απαιτείται η προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους.

Επεξεργασία Αιτήσεων

1. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις διεκπεραιώνονται από την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e- Ε.Φ.Κ.Α. μέσω του πληροφοριακού συστήματός του. Για την χορήγηση του επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες του e-Ε.Φ.Κ.Α. ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται κατά την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της αίτησης.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επεξεργασία της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της αίτησης και ενδεικτικά η συμπλήρωση του πρώην φορέα ασφάλισης, η ιδιότητα (μισθωτή, αυτοαπασχολούμενη, ελεύθερη επαγγελματίας), τα στοιχεία των προστατευόμενων μελών, ο Α.Φ.Μ., ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή, και η ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία θα αποσταλεί η απόφαση.

3. Η αρμόδια υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να επαληθεύσει την ορθότητα των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου μέσω διασύνδεσης με τις βάσεις δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, η οποία πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020. Για τον ανωτέρω σκοπό διατίθενται μέσω του ΚΕ.Δ. στον e-Ε.Φ.Κ.Α. διαδικτυακές υπηρεσίες.

4. Όταν δεν είναι δυνατή η επαλήθευση συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος μητρότητας μέσω διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων, η αρμόδια υπηρεσία του e- Ε.Φ.Κ.Α. ενημερώνει την ασφαλισμένη να προσέλθει αυτοπροσώπως σε αυτήν και να προσκομίσει περισσότερα στοιχεία.

5. Αν από τις διασταυρώσεις προκύπτει ότι η αιτούσα πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας, εκδίδεται εγκριτική απόφαση της αίτησής της. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται με πλήρη και επαρκή αιτιολογία της απόρριψης και κοινοποιείται σε αυτήν.

Καταχώριση Γνωμάτευσης Α’ ΥΕ/Β’ ΥΕ
1. Στις περιπτώσεις που από το νόμο απαιτείται γνωμάτευση Α’/βάθμιας ή Β’/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (Α’ ΥΕ/Β’ ΥΕ), η γνωμάτευση καταχωρείται από το γραμματέα της εκάστοτε επιτροπής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και συγκεκριμένα στο υποσύστημα ιατρικών βεβαιώσεων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο οποίο έχουν πρόσβαση ο πρόεδρος και τα μέλη της Α’ ΥΕ ή Β’ ΥΕ για την καταχώριση της έγκρισης ή απόρριψης ή διαφοροποίησης της παράτασης των ημερών κυοφορίας ή των ημερών ασθένειας του ειδικού επιδόματος μητρότητας.

2. Η απόφαση και τα στοιχεία της ανακτώνται από το πληροφοριακό σύστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α., ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η πληρωμή του δικαιούμενου ποσού.

Χρόνος και τρόπος καταβολής
1. Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση τις εγκριτικές αποφάσεις και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο συγκεντρωτικών ή και αναλυτικών καταστάσεων, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση λογαριασμών πληρωμών τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (κατόπιν επιλογής από το δικαιούχο) δύο (2) φορές κάθε μήνα,
σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Στις αναλυτικές καταστάσεις, καθώς και στα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία πληρωμής, περιλαμβάνονται τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων και το πληρωτέο ποσό. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις αποστέλλονται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία για τη λογιστικοποίηση της πληρωμής.

2. Οι ως άνω καταστάσεις πληρωμής, μετά την εκτύπωση και υπογραφή τους από τον υπάλληλο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Παροχών της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α., φυλάσσονται για τον τυχόν κατασταλτικό έλεγχο στην εν λόγω Τοπική Διεύθυνση με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης αυτής.

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά
Σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής του επιδόματος, λόγω ανάκλησης της απόφασης χορήγησής του, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό αναζητείται μέχρι και είκοσι (20) έτη από την ημερομηνία πληρωμής του, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις περί Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974).