Ads Area

Οίκος Ναύτου: Επίδομα ασθενείας και περίθαλψης για τους ασφαλισμένους - Δικαιούχοι και ποσάΣε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος “Ασθενείας” σε δικαιούμενους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου για το έτος 2021.

Ειδικότερα στην απόφαση σημειώνεται:

1. Καθορίζουμε το ύψος του επιδόματος «Ασθενείας» που χορηγεί ο Οίκος Ναύτου σε ασφαλισμένους του ναυτικούς για το έτος 2021 ως εξής:
(α) Επίδομα ασθενείας για τους/τις έγγαμους/έγγαμες ναυτικούς και τους/τις εξομοιουμένους/εξομοιουμένες με αυτούς/αυτές ή τους/τις έχοντες/έχουσες προστατευόμενα τέκνα στα τετρακόσια εβδομήντα ευρώ (€ 470,00) μηνιαίως,
(β) Επίδομα ασθενείας για τους/τις άγαμους/άγαμες
ναυτικούς ή μη έχοντες προστατευόμενα τέκνα στα τριακόσια ενενήντα (€ 390,00) μηνιαίως.

2. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους ναυτικούς που λόγω ασθενείας έχουν καταστεί ανίκανοι προς εργασία, της ανικανότητας εγκρινόμενης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή.

3. Παροχές σε χρήμα της παρούσης καταβάλλονται στους δικαιούχους με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

4. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει κατά την καταβολή του επιδόματος «Ασθενείας», τον επόμενο μήνα από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καθορισμός ύψους επιδόματος ” Οίκοι Περίθαλψης” σε δικαιούμενους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου για το έτος 2021.

1. Καθορίζουμε το ύψος του επιδόματος «Οίκοι Περίθαλψης» που χορηγεί ο Οίκος Ναύτου στους δικαιούχους ασφαλισμένους του για το έτος 2021 στα διακόσια τριάντα ευρώ (€ 230,00) μηνιαίως.

2. Το ανωτέρω επίδομα αυτό καταβάλλεται σε ασφαλισμένους που πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων γίνεται αποδεκτή και πιστοποίηση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

3. Παροχές σε χρήμα της παρούσης καταβάλλονται στους δικαιούχους με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

4. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει κατά την καταβολή του επιδόματος «Οίκοι Περίθαλψης», τον επόμενο μήνα από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καθορισμός ύψους επιδόματος “Οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης” σε δικαιούμενους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου για το έτος 2021.

1. Καθορίζουμε για το έτος 2021 το ύψος του επιδόματος «Οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης» που χορηγεί ο Οίκος Ναύτου σε ασφαλισμένους του στο ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (€ 225,00) μηνιαίως.

2. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει κατά την καταβολή του επιδόματος «οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης», τον επόμενο μήνα από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.