Ads Area

60 προσλήψεις συμβασιούχων στον Δήμο Πειραιά - Οι ειδικότητεςΑνακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήµου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς.

 • 2 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 1 ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ
 • 1 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
 • 1 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • 19 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 • 1 ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • 1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
 • 5 ∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
 • 1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
 • 1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΑΦΕΩΝ 
 • 3 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ
 • 6 ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 • 5 ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ
 • 5 ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 • 1 ∆Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ
 • 1 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
 • 2 ∆Ε ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 • 1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ
 • 3 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήµατος. 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2 ∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µμαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Μοίρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 και 2132022566). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 16/11/2021 έως και 25/11/2021