Ads Area

Όλες οι προσλήψεις που θα γίνουν στο Δημόσιο το 2022“Κλείδωσε” στο Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας ο χάρτης των προσλήψεων το 2022 στο Δημόσιο.

Ο προγραμματισμός αυτός αφορά τις προσλήψεις τόσο μόνιμου, όσο και ορισμένου προσωπικού. Οι μόνιμες προσλήψεις θα ανέλθουν σε 16.047, ενώ υπό συζήτηση είναι επιπλέον 4.700 αναπληρωτών καθηγητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι προσωρινές προσλήψεις θα ανέλθουν σε 25.344. Συνολικά, μόνιμες και προσωρινές προσλήψεις θα ανέλθουν σε 41.391. Αν τελικά αποφασιστεί και η μόνιμη πρόσληψη 4.700 αναπληρωτών καθηγητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι συνολικές προσλήψεις θα ανέλθουν σε 46.091.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr, σύμφωνα με όσα ανέφερε η εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, κου Μάκη Βορίδη, τα αιτήματα προσλήψεων από το σύνολο των φορέων που υποβλήθηκαν μέσω ψηφιακού οργανογράμματος για το έτος 2022 ανήλθαν σε περίπου 23.000, αποτυπώνοντας τη σημαντική ενεργοποίηση και ανταπόκριση των φορέων.

Προγραμματισμός μόνιμων προσλήψεων
Ο προγραμματισμός προσλήψεων που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο περιλαμβάνει έγκριση για 12.100 θέσεις τακτικού προσωπικού (εντός του κανόνα 1:1) οι οποίες αποτέλεσαν μέρος της εγκριτικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Επίσης περιλαμβάνει έγκριση για 3.573 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες αποτελούν δεσμεύσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός 2022 και αφορούν σε

-1.700 Επαγγελματίες Οπλίτες για το έτος 2022

-683 θέσεις στο Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΟΦΥΠΕΚΑ, Γρ. Περιβάλλοντος Ελληνικού, Δασικές Υπηρεσίες)

-400 θέσεις στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

-135 σπουδαστές στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2022

-655 θέσεις στην ΟΣΥ και την ΣΤΑΣΥ, οι οποίες εγκρίθηκαν κατά το έτος 2020 διακριτά και εξαιρέθηκαν από τον κανόνα 1:1 για το έτος 2021, καθώς συνδέονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας, και θα προσμετρηθούν το 2022.

Συνεπώς, συνολικά για το έτος 2022 προτείνεται η έγκριση 15.673 προσλήψεων τακτικού προσωπικού (εντός 1:1)

Ο παραπάνω προγραμματισμός προσλήψεων βρίσκεται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη δυνατότητα νέων προσλήψεων που η υπηρεσία μας είναι σε θέση να εγκρίνει για το 2022, και εμπίπτουν στον κανόνα 1:1, όπως έχει προκύψει από τις εκτιμήσεις που έχουν διενεργηθεί σε συνεργασία με το ΓΛΚ. Επίσης, διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις κυβερνητικές προτεραιότητες, περιλαμβάνει στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας, καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των φορέων τόσο της Κεντρικής όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τέλος από τη μια μεριά, λαμβάνει υπόψη την προτεραιοποίηση που δήλωσαν οι φορείς στα αιτήματα τους, αλλά δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στην ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσια διοίκησης, καθώς η πλειοψηφία αφορά στην πρόσληψη υπαλλήλων κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Ο προγραμματισμός προσλήψεων 2022 περιλαμβάνει και 187 θέσεις οι οποίες δεν προσμετρώνται στον κανόνα 1:1, αφορούν 138 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες αφορούν επιμελητήρια εκτός γενικής κυβέρνησης και Κ.Υ.Τ του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Επίσης αφορούν σε 49 θέσεις δικηγόρων-νομικών με έμμισθη εντολή (εκτός του κανόνα 1:1). Σημειώνεται ότι ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα των φορέων σε αυτή την κατηγορία.

Υπό συζήτηση τίθεται η δυνατότητα μετατροπής 4.700 αναπληρωτών καθηγητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μόνιμες θέσεις υπό την αίρεση της μετατροπής των αντίστοιχων κονδυλίων που δαπανώνται από τον κρατικό προϋπολογισμό για προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών.

Προγραμματισμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/συμβάσεων μίσθωσης έργου

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων του παρόντος περιορίζεται κατά ποσοστό 10% σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων του έτους 2020 και καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αποφάσεις έγκρισης προσλήψεων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας έγκρισης της επιτροπής της υπ’ αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών, καθώς και τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 77 του ν. 4674/2020.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν σε περιπτώσεις φορέων των οποίων ο εγκεκριμένος αριθμός προσλήψεων για το έτος 2020 είναι μικρότερος των 10 ατόμων.

Σε συνέχεια σχετικής επεξεργασίας των εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το έτος 2020, το σύνολο εγκρίσεων για το 2020 (αριθμός θέσεων) διαμορφώνεται στις 28.160.

Το ανώτατο σύνολο εγκρίσεων για το 2022 (αριθμός θέσεων) διαμορφώνεται στις 25.344, το οποίο θα κατανεμηθεί στα Υπουργεία σε συνέχεια των αιτημάτων τους για το εποχικό προσωπικό και της χαρτογράφησης η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο της καταγραφής των εγκρίσεων των φορέων τα έτη 2018 – 2020 στο πλαίσιο της υπό-ομάδας η οποία λειτουργεί υπό την Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.