24 προσλήψεις στο Δήμο ΑλεξανδρούποληςΑνακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη αναγκών, του Δημοτικού Ωδείου και του Παραρτήματος Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης , του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2021-2022.