Ads Area

201 προσλήψεις Δήμο ΘεσσαλονίκηςΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων ενός (201) ατόμων (εκατόν είκοσι έξι -126- πλήρους απασχόλησης και εβδομήντα πέντε -75- μερικής απασχόλησης), για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Θεσσαλονίκης. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση για τη ΣΟΧ 2/2021 ανακοίνωση του Δήμου και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ.: 54636, Δ/νση
Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326, τηλ. επικοινωνίας: 2313317137, 2313317666, 2313317123 ). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 09/08/2021 μέχρι και 13/08/2021