18 προσλήψεις στο Δήμο ΚαλυμνίωνΑνακοίνωση για Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καλυμνίων. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλου ΣΟΧ2/2021/9628/4-08-2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:daok@kalymnos.gr.

Προθεσμία υποβολής από 06/08/2021 μέχρι και 12/08/2021