Ads Area

12 προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα ΧανίωνΑνακοίνωση για την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, για την Β΄ Περίοδο, συνολικού αριθµού δώδεκα (12) ατόµων {δέκα (10) άτοµα µέχρι 60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο και δύο (2)
άτοµα µέχρι 34 ηµεροµίσθια ανά άτοµο} για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία πρόσληψής τους και µέχρι 30.11.2021, στις ελαιοκοµικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών στο Πρόγραµµα Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2021, της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 12/08/2021 μέχρι και 18/08/2021