Ads Area

ΟΑΕΔ: Η ημερομηνία για το voucher των 2.520 ευρώ για 10.000 ανέργουςΤον Σεπτέμβριο, μετά από μεγάλη καθυστέρηση, αναμένεται να ανακοινωθεί το προσωρινό μητρώο ωφελουμένων για την υλοποίηση του προγράμματος του ΕΣΠΑ «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» για 10.000 ανέργους του ΟΑΕΔ που θα πάρουν επίδομα συνολικής αξίας 2.520 ευρώ. 

Ειδικότερα οι περίπου 68.834 υποψήφιοι, που έκαναν αιτήσεις τον περασμένο Φεβρουάριο για συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα, θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Σεπτέμβριο, όταν και θα βγει το προσωρινό μητρώο ωφελουμένων. 

Στη συνέχεια θα γίνουν οι ενστάσεις και ακολούθως θα δημοσιευθεί το οριστικό μητρώο των ωφελουμένων.

Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής:

Α) Έλεγχο των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής των ανέργων για να διαπιστωθεί εάν είναι επιλέξιμοι ή όχι.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί αυτόματα από την ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr, όσον αφορά στο ηλικιακό κριτήριο καθώς και με τη διασταύρωση των στοιχείων της Αίτησης, με τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρούνται στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ώστε να ελεγχθεί η επιλεξιμότητα των ωφελουμένων ως προς το κριτήριο της ανεργίας.

Για όσους ανέργους κριθούν επιλέξιμοι από τον παραπάνω έλεγχο, ακολουθεί:

Β) Μοριοδότηση των υποψηφίων.

Η μοριοδότηση αφορά το σύνολο των αιτούντων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την παρούσα και γίνεται αυτόματα από την ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr.

Ο έλεγχος για τα κριτήρια μοριοδότησης

1. Ανεργία,

2. Εισόδημα,

3. Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας θα πραγματοποιηθεί με τη διασταύρωση των στοιχείων της Αίτησης, με τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρούνται στους αρμόδιους δημόσιους φορείς/μητρώα (ΟΑΕΔ, ΓΓΠΣ).

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κατά τη σειρά κριτήριο.

Αν και σε αυτήν την περίπτωση παρουσιάζεται ισοβαθμία τότε προηγούνται οι υποψήφιοι που υπέβαλαν νωρίτερα την αίτηση υπαγωγής στο μητρώο ωφελουμένων.

Γ) Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων

Γ.1 Κατάρτιση προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων.

Μετά τον έλεγχο και μοριοδότηση, συστήνεται προσωρινό μητρώο ωφελουμένων το οποίο έχει τη μορφή πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά Διοικητική Περιφέρεια.

Στους πίνακες θα αποτυπώνεται η κατάταξη των επιλεγέντων και επιλαχόντων, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της μοριοδότησης σε σχέση και με το πλήθος των αιτήσεων των ωφελουμένων ανά Διοικητική Περιφέρεια.

Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων θα περιλαμβάνουν:

- τους επιλεγέντες ωφελούμενους, που δικαιούνται τις επιταγές κατάρτισης με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). Συνολικά οι ωφελούμενοι θα ανέρχονται σε 10.000 άτομα.
- τους επιλαχόντες, που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 50% του αριθμού των επιλεγέντων ωφελούμενων ανά Περιφέρεια.Οι επιλαχόντες εμφανίζονται επίσης με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.ΑΣ.).

Δ) Δημοσιοποίηση Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων Με σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκροτείται το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων και δημοσιεύεται στην ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Μετά τη δημοσίευση του οριστικού Μητρώου ωφελουμένων, οι ωφελούμενοι επιλέγουν πάροχο κατάρτισης από το δημοσιευμένο Μητρώο Παρόχων σύμφωνα με το κεφ. 3.1.3.

Στον πάροχο της επιλογής τους, προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ταυτοποίηση, βεβαίωση ανεργίας, αντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που το απολυτήριο ή ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. 

Δράση 

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

- μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών,

- υγείας- πρόνοιας,

- τουρισμού και επισιτισμού

Η δράση εστιάζει στη δημιουργία μιας δομημένης πορείας των ανέργων προς την αγορά εργασίας μέσω:

απόκτησης ή/και επικαιροποίησης /αναβάθμισης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων με δυνατότητα πιστοποίησής τους ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης.

Στους κλάδους αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι μεταποίησης/ βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας – πρόνοιας και τουρισμού και επισιτισμού- παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας 2.520 ευρώ.