Ads Area

Ηλεκτρονικές αιτήσεις για τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά ΣχολείαΗ αίτηση εκπαιδευτικών για τοποθέτηση στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ. αριθμ. 83082/Δ6, της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή και του Υπουργού Επικρατείας κου Κ. Πιερρακάκη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 3070 – 12.07.2021 καθορίζεται η διαδικασία για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις για τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

1.1. Οι ρυθμίσεις για τα Πρότυπα Σχολεία (ΠΣ) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙΣ) εμπεριέχονται στο Κεφάλαιο Β’ (άρθρα 10 έως και 23) του ν.4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». Η επιλογή του διδακτικού προσωπικού στα ΠΣ και ΠΕΙΣ πραγματοποιείται μετά από αίτηση των μόνιμων εκπαιδευτικών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α) οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ)

β) οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί άλλων Π.Δ.Ε. στις οποίες δεν λειτουργεί ΠΣ ή ΠΕΙΣ της οικείας βαθμίδας.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 19 του του ν. 4692/2020 και της με στοιχεία 79429/E2/23-6-2020 (Β’ 2548) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1.2. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εισέρχονται, για την υποβολή της αίτησης, στην ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα, αφότου αυθεντικοποιηθούν με τους κωδικούς τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Τα μέλη ΔΕΠ, Πρόεδροι των ΠΕΠΠΣ, που αξιολογούν τις αιτήσεις, εισέρχονται επίσης με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, που τους αποδίδονται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Οι εκπαιδευτικοί, μέλη των ΠΕΠΠΣ, που αξιολογούν τις αιτήσεις, εισέρχονται με τους κωδικούς τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Άρθρο 2 Υποβολή αίτησης

Α. Κατά την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί εισέρχονται στο σύστημα όπου έχουν καταχωρισθεί τα κριτήρια για την επιλογής τους με την αντίστοιχη μοριοδότηση.

Β. Η ανάρτηση των δικαιολογητικών, όπως αυτά καθο- ρίζονται με την υπό στοιχεία 79429/E2/23-6-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη μορφή ψηφιοποιημένων αρχείων, πραγματοποιείται από τους εκπαιδευτικούς στην αντίστοιχη τοποθεσία καταχώρισης (Β’ 2548).

Γ. Η σειρά προτίμησης των σχολικών μονάδων στις οποίες οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να τοποθετηθούν με θητεία δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να εισέρχεται στο σύστημα και να ενημερώνεται για την αίτησή του.

Άρθρο 3
Εξέταση των αιτήσεων-μοριοδότηση

Τα μέλη των ΠΕΠΠΣ εισέρχονται στην πλατφόρμα των αιτήσεων και προβαίνουν στον έλεγχο των αιτήσεων και των τυπικών προσόντων, που είναι απαραίτητα για την υποβολή τους, βάσει των αναρτηθέντων δικαιολογητικών. Η καταχώριση της μοριοδότησης για κάθε αναρτηθέν δικαιολογητικό καθώς και του συνόλου των μορίων, που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι στα επιμέρους κριτήρια, γίνεται από τις οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ. στο αντίστοιχο πεδίο.

Άρθρο 4 Ενστάσεις

Οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών υποβάλλονται στην πλατφόρμα των αιτήσεων στο αντίστοιχο πεδίο. Για το σκοπό αυτό δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους επισκόπησης της αξιολόγησης της αίτησής τους.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την οικεία ΠΕΠΠΣ, η οποία προβαίνει και στην καταχώριση της νέας μοριοδότησης.

Άρθρο 5 Συνέντευξη

Η μοριοδότηση της συνέντευξης των υποψηφίων, η οποία προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020, γίνεται από τις οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ. στην πλατφόρμα κατάθεσης των αιτήσεων, προκειμένου να εξαχθούν τα τελικά αποτελέσματα.

Άρθρο 6
Εξαγωγή και χρήση δεδομένων

Πρόσβαση στα δεδομένα των αιτήσεων που συλλέγονται έχουν:

α. Οι ΠΕΠΠΣ για τις αιτήσεις που αφορούν στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους.

β. ο διαχειριστής της πλατφόρμας κατάθεσης των αιτήσεων.

Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής, οι λογαριασμοί των χρηστών παραμένουν ενεργοί στην πλατφόρμα κατάθεσης των αιτήσεων και τα αναρτηθέντα δικαιολογητικά παραμένουν στο ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο (portfolio) τους στον διακομιστή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των αιτήσεων.