Ads Area

ΟΑΕΔ: Όλα τα νέα προγράμματα απασχόλησης που έρχονται το Φθινόπωρο και αυτά που είναι σε εξέλιξηΣε 16 νέες δράσεις και προγράμματα προχωράει από το φθινόπωρο ο ΟΑΕΔ για χιλιάδες ανέργους. Όπως αναφέρει ο Διοικητής Σπύρος Πρωτοψάλτης «ο ΟΑΕΔ δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, αλλά συμμετέχει ενεργά σε αυτές και ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες που δημιουργούν οι τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, προσαρμόζοντας με ταχύτητα τις δράσεις και τη στρατηγική του».

Τα νέα προγράμματα απασχόλησης για την «επόμενη μέρα» παρουσιάζονται στο εξαμηνιαίο (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2021) ενημερωτικό e-magazine ΟΑΕΔnews. 

Όπως σημειώνεται, τα προγράμματα που πρόκειται να προκηρυχθούν άμεσα εντός του επόμενου τριμήνου είναι τα ακόλουθα:

- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας.

- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών (Β' κύκλος).

- Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

- Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους ανέργους, ηλικίας έως 29 ετών, στο ψηφιακό μάρκετινγκ (Β΄ κύκλος).

- Δέσμη προγραμμάτων συμβουλευτικής, κατάρτισης, απασχόλησης, προεργασίας σε περιοχές και για ανέργους που επλήγησαν κατά τη μεταλιγνιτική περίοδο.

Νέα προγράμματα για απολιγνιτοποίηση
Το Κοινωνικό «πακέτο» ύψους 107 εκ. ευρώ, που ενέκρινε για την επόμενη διετία η αρμό-δια Κυβερνητική Επιτροπή για την απολιγνιτοποίηση, περιλαμβάνει:

● Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων 48 εκ. ευρώ, για 3.400 ανέργους των Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και Δήμου Μεγαλόπολης, που απασχολήθηκαν στον τομέα της ενέργειας (εργαζόμενοι και συνεργαζόμενοι ΔΕΗ), στον τομέα των μεταφορών και χωματουργικών εργασιών, σχετικών με την εξόρυξη λιγνίτη, χονδρικού και λιανικού εμπορίου, εστίασης και τουρισμού.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μήνες, με επιχορήγηση 75% - 100%.

● Δράσεις συμβουλευτικής κατάρτισηςαπασχόλησης, 42 εκ. ευρώ, για 3.000 ανέργους ηλικίας 18-64 ετών, στις περιφέρειες αναφοράς, ατομική συμβουλευτική, υποστήριξη στην απόκτηση δεξιοτήτων διαμόρφωσης επιχειρηματικών ιδεών,ομαδική συμβουλευτική αναζήτησης εργασίας και επιχειρηματικότητας.

Η κατάρτιση περιλαμβάνει 4μηνη πρακτική άσκηση σε τοπικές επιχειρήσεις, στους τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανάπτυξης οικοσυστήματος παραγωγής προϊόντων ηλεκτροκίνησης, αγροτικών μονάδων παραγωγής–τυποποίησης προϊόντων, πράσινης οικονομίας, τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου και διοικητικών υπηρεσιών, με πιστοποίηση σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024.

● Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων 22,8 εκ. ευρώ, για 3.400 ανέργους στις περιοχές αναφοράς, ωφελούμενους συμβουλευτικής ή/και κατάρτισης σε τομείς Διοίκησης, ΤΠΕ, τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, πράσινης οικονομίας, ΑΠΕ, τυποποίησης, εμπορίας αγροτοδιατροφικού κλάδου, χονδρικού και λιανικού εμπορίου, ηλεκτρονικού εμπορίου, διάρκειας 8 μηνών και επιχορήγηση 75% - 100%.

● Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 14 εκ. ευρώ, για 2.000 άνεργους νέους, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, Σπάρτης και Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ηλικίας 18-29 ετών, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, με διάρκεια 7 μήνες, αποζημίωση ύψους κατώτατου μισθού και πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές.

● Πρόγραμμα εργασιακής μετεγκατάστασης ανέργων, 3 εκ. ευρώ, για 200 ανέργους, με μόνιμη κατοικία τουλάχιστον 100 χλμ. από τον Δήμο Μεγαλόπολης και τους Δήμους της ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας, διάρκειας 12 μηνών, επιχορήγηση 100% και κίνητρο μετεγκατάστασης 1.000 ευρώ, καθώς και 200 ευρώ μηνιαίως, πλέον των προβλεπόμενων αμοιβών έως 12 μήνες.

Ο Οργανισμός, ως εθνικός φορέας εφαρμογής των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, με βασική αποστολή του τη σύζευξη και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού, δεδομένης της αποδεδειγμένης εμπειρίας του στον σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση δράσεων απασχόλησης, κατάρτισης και συμβουλευτικής, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, αλλά και την ετοιμότητα να συμβάλει αποτελεσματικά στην εθνική προσπάθεια του ΣΔΑΜ. Υπό σχεδιασμό

Επίσης, είναι υπό σχεδιασμό νέα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης:

- Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων/επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης.

- Στοχευμένο πρόγραμμα απασχόλησης σε περιοχές υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας.

- Στοχευμένο πρόγραμμα για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες με σημαντικά εμπόδια ένταξης/επανένταξης στην αγορά εργασίας.

- Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους ανέργους.

- Επέκταση πιλοτικών δράσεων «ανοικτού τύπου».

- Πρωτοβουλία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία.

Τα προγράμματα που ήδη «τρέχουν»
Το πρώτο τρίμηνο του 2021, ο ΟΑΕΔ κατέβαλε για προγράμματα απασχόλησης 91.611.863 ευρώ, που αφορούσαν 57.511 ωφελούμενους.

Την τρέχουσα περίοδο, ο Οργανισμός υλοποιεί τα εξής προγράμματα:

- Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες σε Μετάβαση της χώρας.

- Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για νέους ανέργους, ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες.

- Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας.

- Πρόγραμμα επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας.

- Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρονίως ανέργων 55-67 ετών.

- Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

- Πρόγραμμα εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για ΑμεΑ.

- Πρόγραμμα προεργασίας για 400 άνεργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

- Πρόγραμμα προεργασίας για 600 άνεργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

- Πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 άνεργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών, στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.