Ads Area

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2020Σήμερα ( 9/7) εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 38/23-9-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τη 10η Ιουλίου 2021, ημέρα Σάββατο έως και τη 19η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, ακολουθώντας τη διαδρομή: Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Είσοδος Μέλους → Επιλογή → ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας “Φορέας Δημοσίου” και “Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)”.

Δείτε περισσότερα εδώ