Ads Area

ΑΣΕΠ: Πλήρωση 30 θέσεων τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης χωρίς νέα προκήρυξηΓνωστοποιείται η πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις  των παρ. 7 και 8  του άρθρου 25 του ν.4765/2021,  (Α΄6), όπως ισχύει, τριάντα (30) θέσεων κλάδου ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ/2017 (ΦΕΚ 23/2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κατά την περίοδο της πανδημίας της υποστελέχωσης σε προσωπικό των δικαστηρίων και των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της εν λόγω προκήρυξης βάσει των δικαιολογητικών που έχουν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής τους στην ως άνω διαδικασία και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης του κλάδου ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ. Προσόντα ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (07/08/2017) στην ανωτέρω προκήρυξη δεν εξετάζονται.

Σύμφωνα με το συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ καλούνται οι υποψήφιοι που είχαν αρχικώς δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής τους προτίμηση για τους κωδικούς θέσεων 335-337 (στους οποίους πλέον προκύπτουν θέσεις πολυτέκνων/τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων/τέκνων τριτέκνων, ατόμων ΑΜΕΑ και συγγενών ΑΜΕΑ που δεν προβλέπονταν στην αρχική προκήρυξη) να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι διέθεταν την κατά περίπτωση ιδιότητα μέχρι και την 7η Αυγούστου 2017, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων της Προκήρυξης 8Κ/2017, καθώς και τα απαιτούμενα για την απόδειξη των συγκεκριμένων ιδιοτήτων δικαιολογητικά-πιστοποιητικά.

Η υποβολή των ανωτέρω γίνεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, αναφέροντας <<Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της προκήρυξης 8Κ/2017>> μέχρι και την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της
Προκήρυξης 8Κ/2017
T.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10

Το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα εκδοθεί νεότερο Δελτίο Τύπου.