Ads Area

18 προσλήψεις στο Δήμο Δίου - ΟλύμπουΟ Δήμος Δίου - Ολύμπου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου.

  • 3 ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρου
  • 15 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών απορριµµατοφόρου)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, είτε µε φυσική παρουσία κατόπιν ραντεβού (σύµφωνα µε τα ισχύοντα µέτρα) είτε ηλεκτρονικά, στο ∆ήµο ∆ίου – Ολύµπου (Τηλέφωνα ∆ηµαρχείου, τηλ: 2352350159,102,136,150) τα παρακάτω δικαιολογητικά στα εξής mail: prosopiko1@dion-olympos.gr και protokollo@dion-olympos.gr,

1. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
2. Βασικό τίτλο σπουδών
3.Άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή
πιστοποιητικά ή επαγγελµατικές ταυτότητες που προβλέπονται από
την ανακοίνωση.
4.Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που
προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του
ν.3584/07.
5. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία µας).
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία µας).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε έξι (6) ηµέρες (υπολογισµένες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 13-07-2021 µέχρι 15-07-2021.