Ads Area

15 προσλήψεις στο Δήμο ΚατερίνηςΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης, ανά ειδικότητα ως εξής: 

  • 4 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
  • 11 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι πληρούν τα γενικά
προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του
Ν.3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
3. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
4. Βασικό τίτλο σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση.
5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Πέμπτη 22-07-2021.