Ads Area

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για μείωση ΦΠΑ σε πέντε νησιά του ΑιγαίουΠαρατείνεται η ισχύς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε Λέρο, Κω, Λέσβο, Σάμο και Χίο λόγω προσφυγικού, με τροπολογία Σταικούρα που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η μείωση κατά 30% δύναται να διατηρηθεί για όσο λειτουργούν στα νησιά χώροι υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων. 

Με την τροπολογία διατηρείται και μετά την 1 Ιουλίου το σημερινό καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ που έληγε στις 30.6.2021.

Αναλυτικότερα το μέτρο ισχύει χωρίς χρονικό περιορισμό και ανεξάρτητα των πληθυσμιακών κριτηρίων για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν εντός της περιφέρειάς τους κέντρα και δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών και ανακαλείται αυτοδικαίως εντός τριών μηνών από την παύση λειτουργίας κέντρου ή δομής, κατά τα προαναφερόμενα.

Αναλυτικά η τροπολογία:

Μείωση συντελεστών ΦΠΑ στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο
1. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α' 248) τροποποιείται ως ακολούθως: «4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, εφόσον:

έχουν συσταθεί και λειτουργούν εντός της περιφέρειας τους κέντρα και δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α'51), όπως αυτό προκύπτει από σχετική βεβαίωση που εκδίδεται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και πρόκειται για αγαθά τα οποία, κατά τον χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός: αα) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στον φόρο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, ββ) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στον φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο η προς μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, γγ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στον φόρο ή προς μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, στο πλαίσιο της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών και δδ) εισάγονται στα νησιά αυτά.

Η απόφαση του πρώτου εδαφίου ανακαλείται αυτοδικαίως εντός τριών (3) μηνών από την παύση λειτουργίας κέντρου ή δομής της περ. α'. Η μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.».

2. Η παρ. 4α του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 περί του υπολογισμού του μέσου ετήσιου αριθμού φιλοξενουμένων για τη μείωση των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, καταργείται.

3. Το παρόν ισχύει από την 1η.7.2021.