4 προσλήψεις στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων ΝήσωνΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014 - 2020» – Άξονας Προτεραιότητας 5: «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων», στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, που εδρεύει στην Κέρκυρα του Ν. Κέρκυρας