3 προσλήψεις στο Δήμο ΚισσάμουΟ Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο για τον μήνα Μάιο έτους 2021, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, για την εξής ειδικότητα

3 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ταχυδρομικώς την αίτηση και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Κισσάμου (Δ/νση: Πολεμιστών 1941, Τ.Κ. 73400, Κίσσαμος), από την Τρίτη 11/5/2021 έως την Παρασκευή 14/5/2021. Πληροφορίες: Γαμπά Μαγδαληνή (τηλ.: 28223 40210)

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στον δικτυακό τόπο του Δήμου Κισσάμου (www.kissamos.gr).