35 προσλήψεις στο Δήμο ΈδεσσαςΟ Δήμος Έδεσσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021 ανά Δημοτική Ενότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη στην παρούσα ΑΙΤΗΣΗ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: xatzh@edessa.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 11/05/2021 έως και 13/05/2021 και ώρα 15.00.

Αναλυτικά η Προκήρυξη