14 προσλήψεις στην καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου ΙωαννιτώνΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκατεσσάρων (14) ατόμων ΥΕ καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση της παρούσας απρόβλεπτης κατάστασης με την κάτωθι ειδικότητα

14 ΥΕ Καθαριστών/στριων σχολικών μονάδων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocollo@ioannina.gr, σε ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ με την ονομασία ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση (πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη) δικαιολογητικά το αργότερο έως την Παρασκευή 14-5-2021 και ώρα 14:30.