Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Αυτόματα το ΑΜΚΑ των πολιτών σε μια σειρά από υπηρεσίες του ΔημοσίουΜία σειρά από δημόσιοι φορείς θα μπορούν να αντλούν τα στοιχεία του ΑΜΚΑ των πολιτών ώστε να μην χρειάζεται να τον προσκομίζουν για τις συναλλαγές με αυτές, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκη Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία ΑΜΚΑ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) στους κάτωθι φορείς του δημοσίου τομέα:

- στο πληροφοριακό σύστημα «resCom ΕΛΚΕ ΑΠΘ» του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την ταυτοποίηση/συμπλήρωση των στοιχείων του ασφαλισμένου, στο πλαίσιο υποβολής αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

- στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρμα διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία και φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), για την ταυτοποίηση βάσει ΑΜΚΑ των ασφαλισμένων κατά την υποβολή αιτημάτων για παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους από ιδιωτικό φαρμακείο επιλογής τους. Η διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να αξιοποιείται και για τον προγραμματισμό ραντεβού για την παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.γ) στο πληροφοριακό σύστημα Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ για τον προγραμματισμό ραντεβού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, ώστε η προσέλευση και εξυπηρέτηση του κοινού από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις να πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού, ενόψει των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

- στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΗΓΑΣΟΣ» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υποστήριξη των διαδικασιών που αφορούν την εγγραφή, την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση φυσικών προσώπων στα Ι.Ε.Κ. (δημόσια και ιδιωτικά), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

- στο πληροφοριακό σύστημα «komy.eody.gov.gr - MEDISYS» του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), προκειμένου να ελέγχεται η εγκυρότητα του ΑΜΚΑ και να ανακτώνται τα βασικά στοιχεία των φυσικών προσώπων, κατά την καταχώριση στο εν λόγω σύστημα των διαγνωστικών εξετάσεων που διενεργούν οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ.

- στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ για την καταχώριση των στοιχείων ΑΜΚΑ των ασφαλισμένων κατά την απογραφή τους στον e-ΕΦΚΑ.

- στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων που αιτούνται την έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού.

- στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το πληροφοριακό σύστημα «Ηλεκτρονική εφαρμογή ταχυδρομείου αποστολής-ειδοποίησης Εφέδρου» με σκοπό την ταυτοποίηση και ενημέρωση των στοιχείων των χρηστών της εφαρμογής.

Οι φορείς αναζήτηση:
- με βάση τα βασικά στοιχεία του φυσικού προσώπου, για τη λήψη του ΑΜΚΑ ή με βάση τον ΑΜΚΑ,
- με βάση τον ΑΜΚΑ, για τη λήψη των στοιχείων του φυσικού προσώπου
- με βάση τον ΑΜΚΑ, για τη λήψη στοιχείων ή βασικών στοιχείων προσώπων που διαθέτουν Προσωρινό αριθμός ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού (ένδειξη ΠΑΑΥΠΑ)

Τα ακριβή στοιχεία που διατίθενται με τις ανωτέρω μεθόδους αναζήτησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η διάθεση των ανωτέρω διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

πηγή: dikaiologitika.gr