8 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων ΚαστοριάςΠροκήρυξη πρόσληψης οκτώ (8) ΥΕ Εξειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Υποέργου 1 «Αποκατάσταση Μονής της Τσούκας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» του έργου «Αποκατάσταση Μονής της Τσούκας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»


Προθεσμία υποβολής αίτησης από την 8/4/2021 έως 12/4/2021