Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

4 προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα ΚορίνθουΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τεσσάρων (4) συνολικά ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που εδρεύει στην Κόρινθο του Νομού Κορινθίας και συγκεκριμένα του εξής

  • 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  • 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Κροκιδά 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού - Τμήμα Προσωπικού & Μισθιοδοσίας, υπόψιν κας Καραγιάννη Παρασκευής & κας Μπουβή Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας: 27413-60622 & 60744).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)