ΔΕΗ: 41 νέες θέσεις εργασίας σε Ημαθία και ΑρκαδίαΔυο νέες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ με ΑΣΕΠ.

Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε ατόμων (25) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υδροηλεκτρικών Σταθμών του ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ που εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας, του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόνταΑιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Σάββατο 03.04.2021 μέχρι και Δευτέρα 12.04.2021


ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη στη ΔΕΗ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα


Υποβολή Αιτήσεων από Παρασκευή 02.04.2021 έως και Δευτέρα 12.04.2021.

Πληροφορίες: κα ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ Γιαννούλα & κα ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνα
Τηλ.: 27910 39110 & 27910 39471