14 προσλήψεις στο Δήμο Σιντίκης Ν. ΣερρώνΟ Δήμαρχος Σιντίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του δήμου Σιντίκης, που εδρεύει στο Σιδηρόκαστρο Ν. Σερρών και συγκεκριμένα:

  • 1 ΔΕ Οδηγών Γ' Κατηγορίας ( με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 13 ΥΕ Εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) μέρες υπολογιζόμενές ημερολογιακά