Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

12 προσλήψεις στην Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείου Αλεξάνδρου ΣούτσουΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα του εξής

12 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Άλσος Ελληνικού Στρατού Τ.Κ. 115 25, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, υπόψη κας Ευσταθίας Κανελλάκη (τηλ. επικοινωνίας: 210 7235937 - 938). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)