Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

10 προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Άργους-ΜυκηνώνΟ Δήμος Άργους-Μυκηνών ανακοινώνει Ότι προτίθεται να προσλάβει δέκα [10] Υδρονομείς Άρδευσης για τις κάτωθι αναφερόμενες Τοπικές Κοινότητες και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης:


1] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Σχινοχωρίου, της Δημ. Εν.
Κουτσοποδίου, με ημερήσια απασχόληση [8] ωρών,
2] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Αχλαδοκάμπου, της Δημ. Εν.
Αχλαδοκάμπου,με ημερήσια απασχόληση [3,5]ωρών,
3] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Μυκηνών , της Δημ. Εν. Μυκηνών,με
ημερήσια απασχόληση [8] ωρών,
4] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Λιμνών, της Δημ. Εν. Μυκηνών, με
ημερήσια απασχόληση [4] ωρών,
5] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Προσύμνης, της Δημ. Εν. Μυκηνών,με
ημερήσια απασχόληση [4] ωρών,
6] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινοτητα Φιχτίων της Δημ. Εν. Μυκηνών, με
ημερήσια απασχόληση [3,5]ωρών,
7] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Καρυάς , της Δημ. Εν. Λυρκείας, με
ημερήσια απασχόληση [5]ωρών,
8] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσου, της Δημ. Ενότητας
Λυρκείας,με ημερήσια απασχόληση [3,5]ωρών,
9] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Καπαρελλίου , της Δημ. Ενότητας
Λυρκείας,με ημερήσια απασχόληση [4]ωρών,
10] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Σκοτεινής, της Δημ. Ενότητας Αλέας,
με ημερήσια απασχόληση [4,5]ωρών.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τοιχοκόλλησης της παρούσης, στο χώρο του δημοτικού καταστήματος, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων των Τοπικών Κοινοτήτων στις οποίες θα γίνει η πρόσληψη, συντασσομένων σχετικών αποδεικτικών και συγκεκριμένα από 27/04/2021 έως και 06/05/2021.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : i.salesiotou@argos.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση «Δήμος Αργους-Μυκηνών» Καποδιστρίου 9-11, απευθύνοντάς την υπόψη κας Σαλεσιώτου Ιωάννας ή κας Θεοδωροπούλου Μαρίνας