10 προσλήψεις στο Δήμο ΚομοτηνήςΑνακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή προσκαίρων αναγκών προσωπικού για πυρασφάλεια του Δήμου Κομοτηνής, που εδρεύει στην Κομοτηνή, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και συγκεκριμένα τους εξής


  • 4 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
  • 6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι θα τα υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο (email dkomot@otenet.gr) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου (τηλ 2531352443-470) μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, ήτοι από 7-4-2021 μέχρι και την 16-4-2021.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη πατώντας εδώ

Ακολουθήστε όλες τις τελευταίες δημοσιεύσεις από το aggeliologio.gr στο Google News