8 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων ΧανίωνΑνακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του Υποέργου 4 με τίτλο «Ανάδειξη και προστασία αρχαιολογικού χώρου Λισού, Π.Ε. Χανίων», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάδειξη – Συντήρηση – Βελτίωση – Προστασία Μνημείων Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος» και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της.

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής (προθεσμία από 27/03/2021 έως και 05/04/2021)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, και σύμφωνα με το άρθρο 46§1 της από 30/03/2020 ΠΝΠ (βλ. ΦΕΚ Α΄ 75/2020)


α) με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
ή
β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση «Στοά Βαρδινογιάννη - 4ος όροφος | 731 34, Χανιά», απευθύνοντάς την στην Εφορεία
Αρχαιοτήτων Χανίων υπόψιν κ. Βασίλειου Κώτσου (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2821044418 – 2821094487)