Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

8 προσλήψεις στο Δήμο ΟρχομενούΟ Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα τους εξής

  • 2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας, και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
  • 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
  • 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)
  • 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ / ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
  • 1 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Η αίτηση των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, του Δήμου Ορχομενού (Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 50) μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη της δημοσίευσής της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις ώρες 08.00-14.00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 2261351105-106.