7 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ ΘέρμηςΗ Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7 ) ατόμων προκειμένου στη διανομή των αρδευτικών υδάτων για την αρδευτική περίοδο έτους 2021 των Τοπικών Κοινοτήτων

Η ΔΕΥΑ Θέρμης θα δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων από 09/03/2021 έως και 16/03/2021 είτε στα γραφεία της επιχείρησης είτε ηλεκτρονικά στo e-mail g.karamvalasi@thermi.gov.gr .