Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

3 προσλήψεις στο Δήμο ΞάνθηςΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5002534 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020», στο Δήμο Ξάνθης, που εδρεύει στην Ξάνθη του Νομού Ξάνθης 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Πλατεία Δημοκρατίας, Τ.Κ 67132, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κ. Ταταρίδου Ελένης και κ. Ζαρωτιάδη Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας : 2541028398).