Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

10 προσλήψεις στο Δήμο Παύλου ΜελάΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου 1: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά με Παράρτημα ΡΟΜΑ» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παύλου Μελά με Παράρτημα ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002052, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ - ΕΚΤ» στο Δήμο Παύλου Μελά που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη Νομού Θεσσαλονίκης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Παύλου Μελά – Λήμνου 2 , Τ.Κ. 56430, Σταυρούπολη Θεσ/νικης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, υπόψη κ. Παπαποστόλου - Μπενέκη Αθηνάς ή κ. Καλλέργη Παναγιώτας (τηλέφωνα επικοινωνίας 2310020196, -166)