108 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων ΔωδεκανήσουΑνακοίνωση για την πρόσληψη εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό οκτώ (108) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου που εδρεύει στην Ρόδο του Ν. Δωδεκανήσου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου efadod.sox@gmail.com