Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

8 προσλήψεις στο Δήμο Νότιου ΠηλίουΟ Δήμος Νότιου Πηλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά οκτώ (8)) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών που έχουν προκύψει στον τομέα της Καθαριότητας και Ύδρευσης λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες

  • 7 YE Εργατών Καθαριότητας
  • 1 ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους , με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική δ/νση dimos.notiou.piliou@gmail.com και κατ' εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Νοτίου Πηλίου, Αργαλαστή Μαγνησίας, ΤΚ 37006 υπόψιν κας Σγαρδώνη ή κας Θεοφυλακτοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2423055659, 2423054525 &2423055655 ). 

Η ανακοίνωση καθώς και η αίτηση θα βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://dnpiliou.gov.gr/).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε(5) ημέρες