Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

7 προσλήψεις στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΚωΑνακοίνωση για την κατεπείγουσα κατά το άρθρο 20 του ν. 2190/94 πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του σε υπηρεσίες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, που εδρεύει στην Κω του Νομού Δωδεκανήσου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: dltko1@otenet.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Τετάρτη 24-02-2021 και ώρα 10:00 π.μ. έως και Πέμπτη 25-02-2021 και ώρα 10:00 π.μ..