Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

6 προσλήψεις στο Δήμο Δυτικής ΑχαΐαςΟ Δήμος Δυτικής Αχαΐας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες

  • 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σκαπτικού μηχανήματος τύπου JCB)
  • 3 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Γ΄ κατηγορίας)
  • 1 ΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα (τρακτέρ)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Σώσου Ταυρομενέως 50- Κάτω Αχαΐα) μέχρι και την 23η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη έως 15.00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.sakellaropoulou@ddachaias.gr. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.ddachaias.gr.