36 προσλήψεις στο Δήμο Σπάτων-ΑρτέμιδαςΟ Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να:
-υποβάλλουν την αίτηση συμπληρωμένη στις δύο (2) ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@spata-artemis.gr και στο cioannidis@spata.gr
-καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο με όλα τα απαιτούμενα ανά θέση ενδιαφέροντος δικαιολογητικά, στον οποίο θα επισυνάπτουν εξωτερικά την πρωτότυπη αίτησή τους Σπάτων Αρτέμιδος, επί της συμβολής των οδών Δημάρχου Χρήστου Μπέκα και Βασιλέως Παύλου.


Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 19-02-2021 έως και την Τρίτη 23-02-2021 στις 14:00.