Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Έρχεται νέα προκήρυξη για 35 προσλήψεις στο Δήμο ΑθηναίωνΠροσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα προσλάβει ο Δήμος Αθηναίων το αμέσως επόμενο διάστημα. Η προκήρυξη έχει λάβει το «πράσινο φως» από το ΑΣΕΠ και τος επόμενες μέρες θα δημοσιευτεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Όλοι όσοι προσληφθούν θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας. Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των εξής κριτηρίων: Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, Εμπειρία (έως και 84 μήνες), γνώση ξένης γλώσσας.


1  ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
5  ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
4  ΠΕ ή ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1  ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ
4  ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
2  ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΩΝ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΩΝ
2  ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ
3  ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
1  ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
1  ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1  ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1  ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2  ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
2  ΠΕ ΜΑΙΕΥΤΗΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΩΝ
2  ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1  ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ