Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

32 προσλήψεις στο Δήμο Κορδελιού-ΕυόσμουΟ Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών λήψης προληπτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της Δημόσιας Υγείας, στη Διεύθυνση Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε ψηφιακή μορφή, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ψηφιακές Υπηρεσίες» του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, που βρίσκεται στην κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου (www.kordelio-evosmos.gr):
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή, στην οποία θα αναφέρεται ότι:
έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν και δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν στην διαδικασία πλήρωσης θέσεων που προβλέπονται από την παρούσα Ανακοίνωση, μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Ψηφιακές Υπηρεσίες» του Δήμου, από την Τρίτη 02/02/2021 από ώρα 08:00 έως την Πέμπτη 04/02/2021 ώρα 08:00


Ακολουθήστε όλες τις τελευταίες δημοσιεύσεις από το aggeliologio.gr στο Google News