Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

28 προσλήψεις στο Δήμο ΠύργουΟ Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ως οκτώ (8) μηνών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα ως εξής

4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
7 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email: zasimak@1489.syzefxis.gov.gr ή εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή, στο Δημοτικό Κατάστημα (ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Τ.Κ. 27 131, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πύργου, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών και έως 25/2/2021 που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Πολύκεντρο) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Πληροφορίες αποκλειστικά στο τηλ. 26213-62611, Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας κα Ασημακοπούλου Ζωή.