Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

18 προσλήψεις στο Δήμο ΣκύδραςΟ Δήμος Σκύδρας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, συνολικού αριθμού δεκαοκτώ (18) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έναρξης από την ολοκλήρωση των κατά τον νόμο διαδικασιών και λήξης την 5η Ιουλίου 2021) για την κάλυψη άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών (σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας λόγω κορωνοïού COVID-19) στις παρακάτω υπηρεσίες

1 ΥΕ Εργατών (περισυλλογής και σίτισης αδέσποτων ζώων)
8 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
2 ΥΕ Εργατοτεχνιτών
2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Αυτ/των
1 ΔΕ Χειριστή Μηχ/των Έργων (JCB)
1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
1 ΔΕ Διοικητικού
1 ΔΕ Γενικών Καθηκόντων
1 ΔΕ Κλητήρων – Οδηγών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τον πλήρη φάκελό τους με την αίτηση και τα απαραίτητα δικ/κά, αποκλειστικά αυτοπροσώπως, στο Δημαρχείο Σκύδρας (Δ/νση:Εθνικής Αντίστασης 20, τηλ:2381351826-7),στο γραφείο Προσωπικού, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως. Αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος Σεμερτσίδου Νικολέτα κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες από 09.00 ως και 13.00 .

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημέρας ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή από 3-2-2021 ως και 5-2-2021.


Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη πατώντας εδώ