Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

17 προσλήψεις στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΘήραςΑνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού δεκαεπτά (17) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 05/07/2021, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19).

  • 2 ΔΕ Διοικητικού
  • 8 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
  • 7 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δ.Λ.Τ. Θήρας από 8/02/20021 έως
09/02/2021.