Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

15 προσλήψεις στο Δήμο ΚαλαβρύτωνΟ Δήμος Καλαβρύτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 212 του Ν. 3584/2007 και του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214) άρθρο 74 παρ. 2 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα του εξής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να:
υποβάλλουν την αίτηση συμπληρωμένη με τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosop@kalavrita.gr ή καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο με όλα τα απαιτούμενα ανά θέση ενδιαφέροντος δικαιολογητικά, στον οποίο θα επισυνάπτουν εξωτερικά την πρωτότυπη αίτησή τους υπογεγραμμένη, στο Δημαρχείο Καλαβρύτων.


Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τρίτη 23-02-2021 έως και την Πέμπτη 25- 02-2021 στις 15:00.
Η υποβολή του φυσικού αρχείου θα μπορεί να γίνεται στις ίδιες ημερομηνίες, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Καλαβρύτων στα Καλάβρυτα κατά τις εργάσιμες ώρες ήτοι από τις 07:00 έως 15:00.