13 προσλήψεις στο Δήμο Ραφήνας-ΠικερμίουΑνακοίνωση για την πρόσληψη συνολικά δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης και Πρασίνου – Περιβάλλοντος καθώς και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού και διασποράς του κορωνοϊού και της προάσπισης της δημόσιας υγείας

  • 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • 3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  • 1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
  • 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  • 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (ΤΑΦΗ – ΕΚΤΑΦΗ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά κατά προτεραιότητα τη συνημμένη στην παρούσα αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protokolo@0164.syzefxis.gov.gr, ή εναλλακτικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, επί της οδού Αραφηνίδων Αλών 12, Ραφήνα19009, στους αρμόδιους υπάλληλους: Σοφία Παπαγεωργίου, Βασιλική Φωτιάδη, (τηλ: 22943 –21029, -21056).

Προθεσμία υποβολής από 20-2-2021, ημέρα Σάββατο έως και τις 23-2-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.