Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

13 προσλήψεις στην ΞάνθηΟ Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης, ύστερα από την αριθ. 8/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατριών (13) ατόμων, προς κάλυψη των άμεσων και επιτακτικών αναγκών λειτουργίας στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

  • 4 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων
  • 9 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι συνιστάται να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα έως τις 10-02-2021 λόγω του
κατεπείγοντος, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sdanx@otenet.gr.