Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

11 προσλήψεις στο Δήμο ΑγρινίουΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγρινίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», στο Δήμο Αγρινίου που εδρεύει στο Αγρίνιο Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2 Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας)
1 Κοινωνιολόγος (ΠΕ Κοινωνιολόγων)
1 Ψυχολόγος (ΠΕ Ψυχολόγων)
1 Υπάλληλος Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού)
1 Υπάλληλος Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού)
1 Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας)
1 Παιδαγωγός (ΠΕ Παιδαγωγών)
1 Νοσηλευτής (ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών)
1 Ψυχολόγος (ΠΕ Ψυχολόγων)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγρινίου, Χαρ. Τρικούπη 10, τ.κ. 30131, Αγρίνιο, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Φελέκη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 26413-60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60420).